Caleidoscopia: een diversiteitsspel

Home

"Caleidoscopia" is een kaartspel over diversiteit. Het spel is ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia: Enith Pereira, Margie Kessler, Twie Tjoa, Ankephien van Tijen en Christine van Duin.

Het doel van dit spel is mensen met elkaar aan de praat te brengen; over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en daardoor meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen. Het gaat er daarbij om de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun individuele en maatschappelijke kansen en beperkingen te herkennen en te erkennen.

Samenvattend gaat het om:
    - Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken
    - Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
    - Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving aan de dimensies van diversiteit is

Het Caleidoscopia spel in het kort

Het spel bestaat uit 8 setjes van 9 gekleurde kaartjes. 8 kaartjes waarop 8 dimensies van diversiteit zijn benoemd en 1 blanco kaart voor een dimensie naar eigen inzicht:

- etniciteit
- sociale klasse
- levensfase
- talent/beperking
- religie
- sekse/gender
- seksuele identiteit
- (beroeps)socialisatie
- blanco

Het spel is voor verschillende doeleinden te gebruiken.

- Als kennismakingsspel

- Om een discussie op gang te brengen

- Om het reflecterend vermogen van mensen te vergroten en inzicht te verwerven in maatschappelijke verhoudingen.

Het spel is bedoeld voor professionals in de profit en non-profit sector, zoals: begeleiders, hulpverleners  coaches, trainers, docenten, supervisoren en/of geïnteresseerden.

Zij kunnen dit spel gebruiken als hulpmiddel bij het bespreekbaar en inzichtelijk maken van overeenkomsten, verschillen, waarden, uitdagingen, etc.

Het spel kan individueel en in kleine en grotere groepen gespeeld worden. Het kan kort of uitgebreider gespeeld worden.

De spelinstructie is in negen talen: Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Arabisch, Turks, Frans, Spaans en Chinees.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het spel.

Meer informatie en bestelformulier

Voor meer Informatie over het Netwerk Caleidoscopia en het Caleidoscopia spel:
info@caleidoscopia.nl

Bestelformulier voor het Caleidoscopia spel: klik hier.

Bestelformulier voor het boek 'Caleidoscopia: Spelen met diversiteit.Theorie, Praktijk en Ervaring':
klik hier (verschijnt najaar 2016).

Verschijnt najaar 2016

Uit het voorwoord van prof. dr. Gloria Wekker, Emiritus hoogleraar Gender en Etniciteit:

"Ook zonder alle theoretische noties volledig te doorgronden, durf ik te voorspellen dat het boek voor alle deelnemers tot meer zelfkennis bij zal dragen en ook tot inzichten in hoe macht in de samenleving functioneert. Zo bezien, is het boek een aanzegger tot verandering."

Voor meer informatie over het boek, klik hier.

Caleidoscopia. Spelen met diversiteit. Theorie, Praktijk en Ervaring


4e druk


5e druk


Het spel is financieel mogelijk gemaakt door de Hogeschool van Amsterdam.

ISBN nr. 978-90-812095-1-9
Vierde herziene druk, 2007
Vijfde herziene druk, 2012
Zesde herziene druk, 2016

Drukwerk:
Elco BV, Amsterdam
Grafisch ontwerp:
Joyo BV, Amsterdam