Home

"Caleidoscopia" is een spel met kaarten over diversiteit. Het spel is ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia: Enith Pereira, Margie Kessler, Twie Tjoa, Ankephien van Tijen en Christine van Duin.

Het doel van dit spel is mensen met elkaar aan de praat te brengen; over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en daardoor meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen. Het gaat er daarbij om de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun individuele en maatschappelijke kansen en beperkingen te herkennen en te erkennen.

Samenvattend gaat het om:
    - Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken
    - Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
    - Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving aan de dimensies van diversiteit is

Het Caleidoscopia spel in het kort

Het spel bestaat uit 8 setjes van 9 gekleurde kaartjes. 8 kaartjes waarop 8 dimensies van diversiteit zijn benoemd en 1 blanco kaart voor een dimensie naar eigen inzicht:

- etniciteit
- sociale klasse
- levensfase
- talent/beperking
- religie
- sekse/gender
- seksuele identiteit
- (beroeps)socialisatie
- blanco

Het spel is voor verschillende doeleinden te gebruiken.

- Als kennismakingsspel

- Om een discussie op gang te brengen

- Om het reflecterend vermogen van mensen te vergroten en inzicht te verwerven in maatschappelijke verhoudingen.

Het spel is bedoeld voor professionals in de profit en non-profit sector, zoals: begeleiders, hulpverleners  coaches, trainers, docenten, supervisoren en/of geïnteresseerden.

Zij kunnen dit spel gebruiken als hulpmiddel bij het bespreekbaar en inzichtelijk maken van overeenkomsten, verschillen, waarden, uitdagingen, etc.

Het spel kan individueel en in kleine en grotere groepen gespeeld worden. Het kan kort of uitgebreider gespeeld worden.

De spelinstructie is in negen talen: Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Arabisch, Turks, Frans, Spaans en Chinees.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het spel.

Meer informatie :

Voor meer Informatie over het Netwerk Caleidoscopia en het Caleidoscopiaspel:
info@caleidoscopia.nl

Het Spel met de kaarten
+
informatieboekje:   € 22,50

Het spel is financieel mogelijk gemaakt door de Hogeschool van Amsterdam.

ISBN nr. 978-90-441-34667
Zesde herziene druk, 2016

Uitgeverij Garant: 
Grafisch ontwerp:
Studio Black|Johan van der Woude

Het Boek:
€ 19,90

Uit het voorwoord van prof. dr. Gloria Wekker, Emiritus hoogleraar Gender en Etniciteit:

"Ook zonder alle theoretische noties volledig te doorgronden, durf ik te voorspellen dat het boek voor alle deelnemers tot meer zelfkennis bij zal dragen en ook tot inzichten in hoe macht in de samenleving functioneert. Zo bezien, is het boek een aanzegger tot verandering."

Voor meer informatie over het boek, klik hier.

Caleidoscopia. Spelen met diversiteit. Theorie, Praktijk en Ervaring


Twie Tjoa, E. Pereira, M. Kessler, C. van Duin, A. van Tijen 
Caleidoscopia. Spelen met diversiteit. Theorie, praktijk en ervaring

ISBN: 9789044134087
Aantal Pagina's: 127
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 19.90
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Ook te bestellen via de boekhandel


Over het boek:

Het boek Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit: Theorie, Praktijk en Ervaring, richt zich op begeleiders die in hun werk te maken hebben met diversiteit en de invloed daarvan op hun eigen positie en op die van de mensen met wie ze werken en samenwerken. Zij kunnen het boek gebruiken als een hulpmiddel bij de Caleidoscopiakaarten, het diversiteitsspel dat het Netwerk Caleidoscopia in 2003 ontwikkeld heeft (zie www.caleidoscopia.nl).

Het Caleidoscopiaspel bestaat uit acht setjes van negen gekleurde kaarten, waarop acht dimensies van diversiteit + een blanco kaart in negen talen benoemd zijn: Nederlands, Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Spaans en Turks.

Het doel van dit spel is om de invloed van diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken en spelenderwijs te leren omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Hierbij kan gedacht worden aan verschillen en overeenkomsten in levensfase, gender en sekse, etniciteit, religie, (beroeps)socialisatie, talent en beperking, seksuele identiteit en sociale klasse, die samen de acht dimensies van diversiteit op de Caleidoscopiakaarten uitdrukken.

Dit boek is ontwikkeld op grond van bijna vijftien jaar ervaring met het diversiteitsspel Caleidoscopia. Het legt een verbinding tussen diversiteitstheorieën, het analysemodel ‘kruispuntdenken’ en ervaringen in het omgaan met diversiteit. Inspiratiebronnen, methodische uitgangspunten en diversiteitskwaliteiten worden beschreven. In het boek zijn tevens vijftig spelvormen met de diversiteitskaarten opgenomen. Het boek Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit en het spel zelf zijn bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia, dat bestaat uit vijf vrouwen. Zij zijn werkzaam en actief in het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg, in de vakbond, de vrouwen- en LHBT-beweging en in migranten- en ouderenorganisaties.

Bestellen:

Het Kaartspel Caleidoscopia en het Boek zijn afzonderlijk of samen te bestellen 

bij uw boekhandel o.v.v. ISBN nummer

of

door een mail te sturen naar:
info@garant-uitgevers.nl  of
info@garant.be