AuV Uva 10 november 2007

 

 

 

Amsterdamse Universiteits-Vereniging

Verschillen indiversiteitsdenken: Caleidoscopia op de Bibelebontse berg van de wetenschap


 

Janneke van Mens-Verhulst (1947, Andragogische wetenschappen 1972; promotie UU 1988) is emeritus hoogleraar Vrouwenhulpverlening aan de Universiteit voor Humanistiek.
Haar loopbaan voerde langs vakgroepen Medische psychologie, Andragologie, Vrouwenstudies, Klinische psychologie, Gezondheidspsychologie en Humanistiek.
Wat hebben allochtone watersporters,
breiende mannen, orerende vrouwen, globaliserende migrantes, zorgende vaders, homoseksuele
bejaarden en zwarte dokters gemeen?
Hebben GGZ-richtlijnen een kleur, kan uw hulpverlener beter van dezelfde sekse en etniciteit zijn, zijn er meer mannelijke geneeskundestudenten
nodig?
Op de Bibelebontse
berg van de wetenschap kan men maar moeilijk uit de voeten met dit soort kruisende categorieën en diversiteitsvragen.
Liefst
benadert men maatschappelijke diversiteit op Bibelebontse, ofwel universalistische wijze.
Daarin worden sociale categorieën als
sekse, leeftijd en etniciteit ééndimensionaal  opgevat, biologisch óf cultureel bijvoorbeeld.
Verschillen tussen categorieën krijgen meer aandacht dan overeenkomsten.
Groepsinterne variatie blijft onzichtbaar.
Emancipatiekwesties boeien niet.
Een alternatief is intersectioneel, ofwel caleidoscopisch denken.
Het attendeert op
de verwevenheid van sociale categorieën, de
wisselwerking tussen sociale positionering en identiteitsvorming, de betrekkelijkheid van verschillen én overeenkomsten en op de
mogelijke gelijktijdigheid van achterstelling en privilegiëring – alles in het licht van empowerment.

Na een cabaretesk begin door Jacquelien de
Savornin Lohman (1933, Rechtsgeleerdheid; promotie 1975) maakt u kort kennis met het
spel Caleidoscopia.
Hierna verzorgt Janneke
van Mens-Verhulst een inleiding in de intersectionaliteitstheorie, met aansluitend discussie.

Tijdens de bijeenkomst maakt u de start mee van de AUV-alumnikring van
andragologen.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Kring
Andragologie in oprichting.