Caleidoscopia: een diversiteitsspel

Conferentie 4 maart 2005

80 deelnemers
Aantal formulieren retour: 53
Beoordeling: 1 = minst positief; 5= meest positiefEvaluatie:

Aantal deelnemers workshops:

Prof. Dr. Gloria Wekker tijdens haar lezing

Lezing Prof. Dr. Gloria Wekker: "ONTMOETING OVER GRENZEN"
4 maart 2005
Gebouw Bruynvis - Keizersgracht 105 - Amsterdam
Organisatie: Diversiteitsnetwerk Supervisoren met een migrantenachtergrondWorkshops: 

A= Atlas van de belevingswereld
B= Bateson dimensies
BS= Beroepssocialisatie
C= Contextueel
D= Diversiteitsspel (basis versie)
SO= Systemisch werken/Opstellingen
Leeswijzer: Vraag 1 is door 51 personen beantwoord, waarvan 6x met een 3, 29x met een 4 en 16x met een 5.


Workshops:A= Atlas van de belevingswereld
B= Bateson dimensies
BS= Beroepssocialisatie
C= Contextueel
D= Diversiteitsspel (basis versie)
SO= Systemisch werken/Opstellingen


NB: niet alle vragen zijn door ieder beantwoord (zie categorie 'onbekend' bij de workshops)


Vraag12345OpmerkingenTotaal beantwoord
1 Ervaring met de conferentie  62916Aanbod verrassend, leerzaam, eindelijk diversiteit weer op de kaart, prettig delen met collega's, goede veilige warme sfeer, Gloria interessant, Caleidoscopia indrukwekkend, stimulerend voor ideeën supervisie, veel om over na te denken, Gloria heeft open geopend>begrip diversiteit breder opvatten> op website plaatsen; theoretische info op website plaatsen, bedankt51
2 Ervaring werken met homegroup 1142510Prima, onmisbaar, kader moet er zijn, leuk als introductie, goed om zo te starten en af te sluiten, prettig om in dezelfde groep terug te komen, niet echt noodzakelijk, leuk centraal ontmoetingsplek, grote openheid, leerzaam en verrijkend, goede warming-up, vertrouwd gevoel omdat delen ervaringen a/h eind, goede reflectie over de dag en opvang a/h begin, leuk om kennis te maken a/h begin met mensen en inde pauze ermee verder te praten, fijn elkaars menig te respecteren, leuk om ervaringen in kleinere groep uit te wisselen50
3 Ervaring workshop 1e ronde
D1-3
11112012Indrukwekkend, meteen de diepte in, tijd tekort om over overeenkomsten/verschillen te praten, interessant, herkenning, maar ook zo verschillend, heel duidelijk handvatten om te kijken naar de populatie van de school waar ik werk, verheldering eigen positie via kaarten, op vele manieren inzetbaar, te grote groep, goede uitleg/simpel, veel ruimte om spel voor het eerst te ervaren, behoefte aan meer richtng, te weinig naar verschillen en overeenkomsten gekeken45
C  23 Inhoudelijk interessant, toepassing kaartjes goed, leuk om met elkaar aan het werk te gaan5
4 Ervaring workshop 2e ronde
A
 1442Zeer veel mogelijkheden, heel mooi, ontmoeting, bewondering, meer info vooraf over de inhoud, bestudering van de kaart i.v.m. confrontatie, erg interessant, moeite met aanwezigheid van begeleidster bij werken in subgroepje; nogal nadrukkelijk aanwezig met eigen ervaring, geen kader, interessante vorm, het spel erbij betrekken was kunstmatig, anders indelen. eerst Atlas, daarna pas de casus geven11
B11421Intensief, bruikbaar voor reflectie, goed om zaken helder te krijgen, om je bewust te worden van je beweegredenen in je leven, het was eerst niet gemakkelijk om begeleidster te begrijpen, de presentatie kon beter, toch leuke ontdekkingstocht naar wat je met deze methode kunt, het onderwerp is op zich okay, de wijze van werken met het model had wat praktischer/concreter gebracht kunnen worden, bijv. demo en dan zelf oefenen; de opdracht was helaas onhelder en de toelichting ook, ik kende bateson al, zocht verdieping; heldere opdrachten graag; koppeling spel met bateson ervaren als gezocht9
BS   31Duidelijk en prima manier om spel toe te passen, mooi intsrument om terug te kijken op beropesvorming en "nieuwe keuzes tot of bestendigen, weinig overlap met het spel, wel boeiend onderwerp, soms moeilijk kontakt met workshopleidster; a/d hand van gerichte vragen gericht bezig4
C  243Stof tot discussie en nadenken, niet voetstoots eens met het gezegde, tijd te kort, goed combinatie van uitgangspunten, van contextueel, mogelijk met gebruik kaartjes, gemakkelijk omdat ik de kaartjes al kende en contextueel geschoold ben, interessant, met passie gebracht, leuk om te horen over contextuele hantering, met kaartjes nog lastig toe te voegen9
SO   42Heel dynamisch, inspirerend om er verder in te verdiepen, goede ervaring maar zet me toch wel aan het denken over deze ervaring, dynamisch en bevrijdend; boeiend om mee te maken, zag niet direct verbinding met het spel; ik moet het nog even laten verwerken6
Onbekend  255Inspirerend, goede oefening, af en toe verwarring over uitleg; prima, de toepassing in supervise zie ik nu voor me12
5 Wat is je ervaring met het spel 372315Wil er veel meer over willen weten, vooral de werkvormen; leuk spel, kan in verschillende situaties gebruikt worden; spel biedt veel mogelijkheden tot toepassing; bij sollicitiatiegesprekken en functioneringsgesprekken de randvoorwaarden en voorbereiding goed in de gaten houden; goed om elkaar te leren kennen; niet normatief spel en het maakt heel wat los; eigen plaats in het totale leven is verhelderd48
6 In hoeverre leer je wat van een dergelijke bijeenkomst. Toelichting: wat heb je geleerd?  63110Eenvoudig materiaaL waarmee je de diepte in kunt gaan; stimuleert om over nieuwe invalshoeken na te denken; het belang van een duidelijk definitiegebruik; geleerd hoe het spel te gebruiken en vooral het spel gedoseerd toe te passen in nauw kontakt met degene(n) met wie je het speelt; inspiratie opgedaan; geleerd wat de kracht en mogelijkheden van diversiteit zijn; de vanzelfsprekendheid van het witte vrouw zijn; hoe intensief de supervisie kan zijn als bepaalde technieken worden toegepast en dat er veel te halen is uit diversiteit; caleidoscopisch denken, dit toegepast en proberen dit mee te nemen;meerdere werkvormen om diversiteit te benaderen en socialisatie op een natuurlijke manier in supervisie aan de orde te laten komen bij één v.d. eerste sessies om de mogelijke leerthema's te herkennen; (nog) niet geleerd, wel veel indrukken opgedaan;bewustwording van vanzelfsprekendheden t.a.v. eigen rol als blanke man; clusteren, diepgang van het spel; wat het emeotioneel oproept; grenzen van hoe te gebruiken; methode koppelen aan theorie; er zit veel in mensen voorbij het zichtbare; hoe het spel in te zetten; koppeling met kruispuntdenken; verschillende toepassingen met het spel; leuk om meer te horen over contextueel; bredere kijk op diversiteit; inleiding/denkwijze/ houd ik vast/ het was een goed kader; diversiteit wat betreft de deelnemers gaf goede ervaring; gevoed door het spel; snel formuleren en bedenken wat je neerlegt in kaarten; het heeft e.e.a. aangeraakt, ideeen opgeroepen, dat moet nog een plek krijgen; hoe ik het materiaal kan benutten; bewustwording; werken met Atlas van Belevingswereld en momenten waarop het spel inzetbaar is; inzicht/kennis van theorieën op het gebied van diversiteit meegekregen; het spel, nieuwe dimensie; hoe syteemopstelling je naar je baan en andere zaken leert kijken; verder dat diversiteit diverse dimensies heeft; Atlas; reacties van andere cursisten; ideeen van Gloria inspireren/stof tot discussie; geeft weer energie/nieuwe mogelijkheden47
7 Zal deze ervaring je helpen om te gaan met diversiteit?  122316Het is een uitnodigend middel om in diverse begeleidingssituaties te gebruiken; het is een begin/start om verder daarin te verdiepen; ik zal me er bewuster van zijn; potentieel ja; zeker; ben weer iets bewuster geworden, ook van de diversiteit binnen mezelf; binnen de organisatie hopelijk wel, omdat de directeur nu ook zelf aanwezig is; het is mooi om te zien hoe divers mensen zijn en tegelijkertijd hoe dit productief kan worden gemaakt; zeer zeker bij mezelf en ook naar anderen51
8 Aanbevelingen / commentaarInleiding goed en noodzakelijk voor context; meer concrete werkvormen, bijv. teambegeleiding, teambuilding, gewenst/noodzakelijk voor mensen die niet uit de supervisiewereld komen; de sterkte van het blanco kaartje is tegelijkertijd de zwakte; belangrijk is de context waarin je e.e.a speelt goed duidelijk/bewust te hebben; wat ik heel leuk vond/vind is dat ik ook tot een etnische groep behoor, ik heb me (als witte nederlander) in deze term ook weleens buitengesloten gevoeld; dank gloria voor haar verhelderende en inspirerende inleiding; veel meer doen; laat begonnen met 'echte' workshoprondes, wil wel meer of een vervolg, zonde van de plenaire tijd, heb ik liever aan een workshop besteed, een borrel achteraf is dan een mogelijkheid om na te praten, als je dat wilt; nogeens organiseren a.u.b.; gloria had een schitterende entree en er was een heel erg lekkere lunch bedacht; meer mogelijkheden aangereikt krijgen voor mogelijke toepassingen van het spel; te hoog tempo, te weing tijd voor rust, reflectie, terwijl het spel toch ook die behoefte oproept bij mij, verwerkingstijd; je kunt met al die begeleidingskundigen pijlsnel op intieme lagen van je persoon terecht komen en de switch naar algemener onderdelen is voor mij dan zwaar, ook de angst om opgedane inzichten kwijt te raken; voor de org. lege tijdruimte inplannnen, zodat workshops tot hun recht komen; goede workshops, veel diepgang was mogelijk; meer theorie vooraf toesturen, zodat er sneller en meer geoefend kan worden, persoonlijk had ik deelname aan drie workshops erg leuk gevonden; ik ben voor één workshop gekomen en het beviel me heel goed; ga door; compliment voor organisatie, catering en lokatie en natuurlijk de inhoud; theoretisch kort en snel onderbouwen; meer tijd voor de workshops; homegroup iets korter; voor toepassingen in groepen die niet echt talig zijn te moeilijk; evt. wat meer tijd voor workshop, toepassing van het spel; ga zo door, erg mooi initiatief; toepassing voor supervisie verder uitbouwen; bijscholing in het kader van de lvsb?; timemanagement graag; handouts i.p.v. sheets voorlezen; geen voorstelrondjes; tekst gloria in map en op site; bedankt; nadrukkelijke koppeling naar beroep; ik mis vormen om ermee om te gaan; hoe doe je dat nu met teambuilding; verschillende werkvormen, etc.; netals je een boek met veel vormen hebt bij het kwaliteitenspel; tip: workshopleiders meer invoegen op de vraag van de deelnemers; niet op dezelfde manier blijven herhalen; meer info over andere methoden en praktische ervaringen (positief en negatief); weinig tijd 's middags tussen de workshop en homegroup om om te schakelen; een belangrijk item bij diversiteit en kruispuntdenken is m.i. ook theorie/praktijk; meer tijd, meer duidelijkheid, omgaan met verschillen; meer verdieping in het gebruik van het spel; kaders bij spelgebruik; in verband met tijdsaspect geen lange voorstelrondes, alleen als het functioneel is; aanbevelingen niet van toepassing: het was gewoon goed, rijk aan ervaringen, leerrijk, ik had alle workshops willen doen, misschien een idee voor een 2-daagse; meer ideeen geven/uitproberen hoe te werken met het spel(vormen) ; meer symposia over diversiteit, werkvormen in supervisie; meer aan de orde laten komen wat evt. toepassingen kunnen zijn in het werk.