Home

"Caleidoscopia" is een spel met kaarten over diversiteit. Het spel is ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia: Enith Pereira, Margie Kessler, Twie Tjoa, Ankephien van Tijen en Christine van Duin.

Het doel van dit spel is mensen in gesprek brengen met elkaar over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en daardoor meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen. Het gaat er daarbij om de overeenkomsten en verschillen tussen mensen en hun individuele en maatschappelijke kansen en beperkingen te herkennen en te erkennen.

Samenvattend gaat het om:
    - Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken
    - Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
    - Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving aan de dimensies van diversiteit is

Spel: Caleidoscopia. Spelen met Diversiteit

Het spel bestaat uit 8 setjes van 9 gekleurde kaartjes in negen talen.
8 kaartjes waarop 8 dimensies van diversiteit zijn benoemd en 1 blanco kaart voor een dimensie naar eigen inzicht:

- etniciteit
- sociale klasse
- levensfase
- talent/beperking
- religie
- sekse/gender
- seksuele identiteit
- (beroeps)socialisatie
- blanco

Het spel is voor verschillende doeleinden te gebruiken:

  • Als kennismakingsspel
  • Om een dialoog op gang te brengen
  • Om het reflecterend vermogen van mensen te stimuleren
  • En om al doende meer inzicht te verwerven in maatschappelijke verhoudingen

Het spel is bedoeld voor professionals in de profit en non-profit sector, zoals: begeleiders, hulpverleners coaches, trainers, docenten, supervisoren, geestelijk verzorgers en/of andere geïnteresseerden.

Zij kunnen dit spel gebruiken als hulpmiddel bij het bespreekbaar en inzichtelijk maken van overeenkomsten, verschillen, waarden, uitdagingen, etc.

Het spel kan individueel en in kleine en grotere groepen gespeeld worden. Het kan kort of uitgebreider gespeeld worden.

De spelinstructie is in negen talen: Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Arabisch, Turks, Frans, Spaans en Chinees.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het spel.

Boek: Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit: Theorie, Praktijk en Ervaring

Het boek Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit: Theorie, Praktijk en Ervaring, richt zich op begeleiders die in hun werk te maken hebben met diversiteit en de invloed daarvan op hun eigen positie en op die van de mensen met wie ze werken en samenwerken. Zij kunnen het boek gebruiken als een hulpmiddel bij de Caleidoscopiakaarten, het diversiteitsspel dat het Netwerk Caleidoscopia in 2003 ontwikkeld heeft (zie www.caleidoscopia.nl).

Het boek is ontwikkeld op grond van bijna vijftien jaar ervaring met het diversiteitsspel Caleidoscopia. Het legt een verbinding tussen diversiteitstheorieën, het analysemodel ‘kruispuntdenken’ en ervaringen in het omgaan met diversiteit. Inspiratiebronnen, methodische uitgangspunten en diversiteitskwaliteiten worden beschreven. In het boek zijn tevens vijftig spelvormen met de diversiteitskaarten opgenomen. Het boek Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit en het spel zelf zijn bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia, dat bestaat uit vijf vrouwen. Zij zijn werkzaam en actief in het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg, in de vakbond, de vrouwen- en LHBT-beweging en in migranten- en ouderenorganisaties.

Meer informatie :

Voor meer Informatie over het Netwerk Caleidoscopia en het Caleidoscopiaspel kunt u terecht bij:
info@caleidoscopia.nl.
Voor het bestellen van kaartspel en/of boek kunt u contact opnemen met:
Belgie: telefoon: +32 32312900; email: info@garant.be  
Nederland: telefoon: +31 555220625; email: info@garant-uitgevers.nl

Het Spel: bestaande uit set kaarten + instructieboekje is te koop voor € 23,-. (excl.verzendkosten € 5,-).  
ISBN nr. 978-90-441-34667

Het spel + boek samen zijn te koop voor € 41,10.  

(excl.verzendkosten € 5,-)Het spel is financieel mogelijk gemaakt door de Hogeschool van Amsterdam.

ISBN nr. 978-90-441-34667
Zesde herziene druk, 2016

Uitgeverij Garant:
Grafisch ontwerp:
Studio Black|Johan van der Woude

Het boek: met theoretische noties en 50 werkvormen is te koop voor € 20,50.
(excl. verzendkosten € 5,-)
ISBN: 9789044134087

Het boek + spel samen zijn te koop voor € 41,10.  
(excl.verzendkosten € 5,-)

Boek: Caleidoscopia. Spelen met diversiteit. Theorie, Praktijk en Ervaring


Uit het voorwoord van prof. dr. Gloria Wekker, Emiritus hoogleraar Gender en Etniciteit:

"Ook zonder alle theoretische noties volledig te doorgronden, durf ik te voorspellen dat het boek voor alle deelnemers tot meer zelfkennis bij zal dragen en ook tot inzichten in hoe macht in de samenleving functioneert. Zo bezien, is het boek een aanzegger tot verandering."

Voor meer informatie over het boek, klik hier.