Turkçe

 

Kaleydoskop oyunu içeriği
 
 
Bu oyun aşağıdaki 9 dile çevrilmiştir.
 
 
 • hollandaca
 • ingilizce
 • almanca
 • macarca
 • arapça
 • turkçe
 • fransızca
 • ispanyolca
 • çince
 
  
Klavuz, kaleydoskop ağı çesitliliği – oyunu geliştirenler-, oyunun amacı, oyunu oynamanın olanakları ve oyun sırasındakı iletişimle ilgili öneriler üzerindeki görüşlere ilişkin kısa bir açıklama içermektedir. Bunun yani sıra bu oyunda önemli olan sekiz boyut hakkında açıklamalar da verilmiştir.
 
Giris
Oyun aşağıdaki çıkış noktaları ile kaleydoskopik görüş temelinde gelistirilmistir. Tek boyutluluk yerine çok boyutluluk, dişlamak yerine içe almak, ‘veya’ ‘veya’ seklinde duşünme yerine ‘ve’ ‘ve’ seklinde düşünme, eşitlik ve dönüşlülük,
 
Çeşitlilik insanlar arasındaki farklılık ve benzerliklerin ve bu farklılık ve benzerliklerin uygulamada toplumsal anlam kazandıgının tanınmasıdır.
Çünkü birey:
 
 • diğer tüm insanlar gibidir.
 • diğer bazı insanlar gibidir.
 • hiçkimse gibi değildir.
  
Ssosyal kimliğimizi insanların farklılık ve benzerliklerine dayanan özellikleri belirler. Sosyal kimlik çeşitlilik boyutları tarafindan belirlenir. Bu boyutlar cinsiyet, yasam dönemi, sınıf, cinsel yönelim, din, etnik köken, yetenek/engeller, ve mesleki sosyalizasyondur.
  
Kaleyodoskopik görüş sadece tek bir boyutun belirleyici olmadığını gösterir. Bu tıpkı bireyin kaleydoskoptan bakması gibidir: her bir çevirimle başka bir görüntü başka bir perspektif ortaya çıkar. Örneğin: Bir anne aynı zamanda kız çocuğu olabilir, veya lezbiyen, işveren, çalişan vs. Duruma bağlı olarak ve birbirleriyle ilişkide çeşitlilik ve benzerlikler kendine maledilir .
 
Oyunun amacı:
 • Çeşitliliği görünür ve konuşulabilir hale getirmek
 • Çeşitliliğin boyutlarına kendi verdiğin anlamı birbirine açıkca anlatabilmek
 • İnsanlar arasındaki farklılık ve benzerlikler karşısında nasıl davranabileceğin konusunda birlikte daha derin bir bakış kazanmak
 Özetle oyun, bütün boyutları içerisinde çeşitlilikle başa çıkmayı öğretir.
 
Oyun olasılıkları ve birkaç öneri:
Oyun dokuz farklı renkte sekiz setten oluşur. Her harfin üzerinde daha önce sözedilen boyutlardan birisi dokuz dilde yazılıdır. Her sette bir kart boştur ve bu kart oyuncunun kendisi tarafından doldurulur.
 
Oyun tekbaşına olduğu kadar , küçük ve büyük gruplar tarafından da oynanabilir. Örneğin:
 
1. Tanışma sırasında.
Herkes bir kart çeker çektiği karttakı boyuta göre kendini tanıtır.
 
2. Bir konu ya da durum üzerinde konuşurken
Bir soru üzerine,örneğin; senin sen olmanda, özel ya da mesleki alanda, hangi boyutlar en fazla belirleyici oldu, herkes kendi önem sırasını belirler ve sırasıyla bunu açıklar. Bu temel sorudan yola çıkarak diğer talimatlar verilebilir.
Veya iki kartı değiştirin ve iki boyutun değişiminin yaşamınızda, işinizde ve kariyerinizde vs. ne anlam taşıdığını ve taşıyabileceğini tartışın.
 
3. Bireyleri yönlendirme, süpervisi verme, rehberlik etme ve eğitimlerinde.
örneğin kendini bir başkasının yerine koymada- bir soru ya da duruma bağlı olarak-diğer kişiymiscesine boyutları sıralayabilirsin. Ortaya çıkan görüntü senin ve seni yönlendiren kişinin arasındaki benzerlik ve farklılıklarda araştırılır ve yönlendirme sürecinde gelecek adımlar için açıklık kazandırabilir.
 
4. Bir ekipte birlikte çalişmada
Bir soru yardımıyla ekibinizin,şirketinizin veya kurumunuzun birlikte çalışması ve kültürüne ilişkin boyuytlarda bir önem sıralaması yapın. Bu önem sıralaması neyi belirginleştiriyor, açık hale getiriyor? Neyi değiştirmek isterdiniz ve bunu nasil yapabilirsiniz?
 
5. Belirli toplumsal ve politik durumların araştırılmasında.
Bir soru dogrultusunda - örneğin farklılık bizim partiede nasıl ele alınıyor- parti proğramının değerlerini ve boyutlarını araştırabilirsiniz.
                                      
Kısaca: bu kartların arastırma, tanışma, diyalog ve farkında oluş için olanaklarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. 
 
Oyun kuralları ile ilgili öneriler:
 • Fikrinizin ne olduğunu ve bunun neye dayandığını açıkca belirtin
 • birbirinizin konuşmasına izin verin
 • birbinizi aktif olarak dinleyin ve bir şeyi anlamadığınızda soru sorun
 • bir soru sorulduğunda diğerinin soruyu yanıtlamama hakkı vardır
 • farklı düşünseniz bile diğerinin görüşüne saygılı olun.
 • diğerinin görüşünü yargılamamaya özen gösterin
 • bakış açınızla diğerlerini kasten incitmemeye özen gösterin
 • destekleyici bir tutumla tenkitte bulunun: sizin için önemli olanla diğeri için önemli olan arasında ayırım yapmaya calışın
 • birisinin oyun içinde ortaya koyduğu bir noktaya sizden istenmedikçe geri dönmeyin
 
Çeşitlilik boyutlarının açıklaması
Kavramların seçiminde çeşitliliğin en fazla kullanılan ve en fazla görünür olan boyutlarına işaret edildi. Ela alınan kavramlar genellikle pozisyon, güç veya statu üzerinde etkili olan toplumsal anlamverişin çekirdek ve çatışma noktalarını şekillendirirler. Seçimlerimizi geri bildirim ve pratik faktörler de etkiledi Sonuncusundan başlarsak, kartlar uzerindeki 9 dil nedeniyle mümkün olan en kısa kavramları seçtik.
Çeşitlilik kavramının amacının kimseyi dişlamamak olduğunu önemle vurgulamak istiyoruz. Bu, kavramları katı tanımlanmış gerçeklerden çok bir odak noktasını gösteren parmak işareti olarak kastetdiğimiz anlamına geliyor. Ayrica bu oyun herkesin farklı oluşuna yer vermeyi de amaçlamaktadır. Farklı olarak yasamayı da.
Elbette oyunun gereksiz karışıklık yaratmaması önemlidir. Bu nedenle herkesten birlikte oynadığı birey ya da gruba ayak uydurmasını istiyoruz..Boylece farklı durumlardaki kavramlar farklı vurgu kazanırlar.
Bütün kavramları kullanırken kendini, kendi özel nuanslarını kullanmada serbest hisset.
 
Etnik köken
Etnik köken belirli bir grup insanı ya da birkaç halk grubunu biraraya getiren ve birbirine bağlayan kültürel kimliktir. Etnik köken kavramı her halk grubunun ulusallık, köken, aile bağları, din, dil, kultürbirikimi ve ortakgeçmiş gibi ortak faktörlere sahip olduğu fikrine dayanır.
 
Sınıf
Bununla kişinin geldiği ailenin içinde büyüdüğü toplumsal konteksteki pozisyonunu kastediyoruz. Örneğin: Köken olarak işçi ailesinden gelen ve işci sınıfından sayılan bir kişi bugün ortasınıfta yer alabilir.
 
Yaşam dönemi
Hemen hemen aynı anlama geldikleri için nesil ve yaşam dönemi kavramları birleştirilmiştir.
 
Yetenek/ Engeller
Bedensel, zihinsel ve ruhsal kalite ve sınırlılıklar
 
Din
Belirli yaşam görüşü olan kişileri dışarda bırakmak istemiyoruz. Biz en az anlam yuklü olan ve maneviyatın, yaşam görüşünün ve değerler yöneliminin her türlüsüne yer veren bir terim kullanmak istiyoruz.
 
Cinsiyet
Cinsiyet biyolojik olarak kadın ya da erkek oluşu gösterir. Rol farklılıklarını en iyi biçimde açıklayan Ìngilizce ‘gender’ sözcüğüdür. Bu terim kadınlık ve erkekliğin vurgulandığı kadın ve erkekle ilgili varsayımlara, fikirlere, düşünce şekline, anlam vermelere, kurallara, değerlere ve normlara işaret eder. ‘Gender’ kadın ve erkek arasında güç dengesine guç ilişkisine de işaret eder.
 
Cinsel yönelim
Burada homoseksuellik, heteroseksuellik, bi-seksuellik, cinsiyetsizlik, transseksuellik gibi cinsel yonelimleri ve bunların toplumsal pozisyondaki olası sonuclarını kastediyoruz.
 
(Mesleki) sosyalizasyon
Nasıl şu anda olduğun kişi olduñ? Örneğin temel yetiştirilişinle (ilk sosyalizasyon), egitim/ogretimle (ikinci sosyalizasyon), ve mesleki sekillendirme ve deneyimlerinle( üçüncü sosyalizasyon), içinde kendini geliştirdiğin kültüre göre meydana gelen sosyalizasyon.
 
Boş kart
Ayrıca bir de boş kart var. Bu kart herhangi bir şekilde doldurmak ve kendini ifade etmek isteyenler içindir
 
 
Netwerk Kaleydoskop girişimcileri bu oyunun çeşitlilikle ilgili olarak birçok kişiye yollarını bulmalarında ilham vereceğini ümit ediyorlar.
Oyuna ilişkin sorularınız, düşünceleriniz, önerilerinizi internet sitemizde verilen e-mail adresimiz aracılığıyla bize bildirebilirsiniz. www.caleidoscopia.nl. Bu sitede bize ilham veren literatür, oyunu nasıl ismarlayabileceğiniz, ve konferans ve workshoplar hakkında da bilgi bulabilirsiniz.
 
 
 “ Bütün insanlar, doğasında aynıdır, onları farklılaştıran alışkanlıklarıdır” 
   (Konfiçyus)