Aktiviteiten en workshops

Sinds het Diversiteitsspel ontwikkeld is, hebben we diverse workshops gegeven en activiteiten georganiseerd waarbij het spel als middel ingezet werd. In de kolom rechts staan hiervan een aantal voorbeelden. In het Archief staan een aantal verslagen van activiteiten die we georganiseerd en gegeven hebben. Op de Homepagina en op de pagina over het Netwerk Caleidoscopia, vindt u gegevens hoe u ons kunt bereiken voor nadere informatie.

Hieronder staat onze procedure voor het aanvragen van een workshop.

 

Procedure
Voorafgaand aan een workshop – of een andere activiteit - en als afsluiting van een workshop, is er een gesprek over doelgroep, verwachtingen, afstemming c.q. evaluatie, afronding c.q. verdere voortgang.
 
Tijd
Men kan een basisworkshop organiseren of een basisworkshop met één of meer vervolgworkshop(-s-) afgestemd op doelgroep en deelnemers, bijvoorbeeld de contextuele benadering of het werken met ecogram/genogram. Het rasterschema kan zinvol zijn in veel vormen van (jeugd)hulpverlening.
Ook is een incompany traject mogelijk.

Voor meer informatie:  info@caleidoscopia.nl